Култура

Култура

бщина Царево е богата на паметници на културата.
някои от които са с регионално и националнозначение
-античните “Ахтополска стена” и Гръцкото училище
в гр. Ахтопол, иърквите”Успение Богородично”-гр. Царево,
“Св. св. Кирил и Методии” в с. Кости, “Св. Пантелеймон” в с.
Бродилово, останки от мегалитната култура на траките
и ор. Единствено в полите на Странджа, в с. Българи, са
запазени корените на уникални езически обичаи, слели се във
времето с православните mpaduuuu-нестинарските игри
върху огън вчест на св.св. Константин и Елена. Нестинарски.
те игри в Българи са вписани в Представителния списък за
нематериално културно наследство на ЮНЕСКО през 2009 г.
. Fire dancing in the village of
Нестинарски игри в село
Българи
Bulgari
2, Фестивал Хоро краи
2. Horo by the sea Festival
3. The Sts. Cyril and Methodius
морето
з. цьрквата “Св. св. Кирил и
church in the village of Kosti
Методии” в село Кости
КУЛТУРА

4. Нощна снимка на иорк-
вата “Св. Успение Богоро-
дично”, кв. “Васипико”, Ца-
Photo of the Church of the
Assumption of the Virgin
Mary at night
ival
pe8o
5. The old Greek school in
ethodius
5, Старото ръцко училище
Ahtopol
of Kosti
в Ахтопол
cultural heritage.

2
Нестинарски игри-традиционните нестинарски игри

Национален фолклорен фестивал “Хоро край морето
чест на св. св. Константин и Елена привличат внима
нието на хиляди хора в нощта на 3 срещу 4 юни, когато
по стар стил е оенят на светиите.
Провежда се в началото на юни, като целта на проява-
та е творческа изява на любителските фолклорни клу-
608е от страната и популяризиране на фолклорното
наследство
Международен фолклорен фестивал “Странджа моя,
люлчина”-Фестивалът се провежда ежегодно в края
на юни в гр. Царево. Има за цел да представи фолклорна
та музика и танц на България и други страни по света в
цялото си видово, жанрово и етнокултурно многообра
зие.
Международен младежки фестивал на изкуствата
“Жреци на музите”-Това не е просто поредният фести
вал, създаден по нечия хрумка, а форум, които е нужен на
младите хора и на неспиращите им творчески пориви
Провежда се в края на август
Фестивал на мановия мед-Фестивал на мановия мед се
провежда всяка година в Царево от 1 до 10 август
Рибен фестивал-Една от емблемите на община Царе
во “Рибен фестивал” очаква своите гости в средата на
септември на пристанище Мичурин. Събитието се про-
вежда ежегодно в морския град, за да има кулминационен
завърииек на летния туристически сезон.
Фестивал “Огън и море”-Сезонът на Южното Черно-
морие се открива с фестивала “Огън и море”. Тои дава
един нестандартен, цветен, музикален, вкусен и различен
старт на новия сезон за Южното ни Черноморие и се
превръща в своеобразен център на изкуството и предпо-
читано място за срещи на артисти от различни сфери и
обиественици

1, Нестинарски игри в село
Българи
г. Международен фестивал
Bulgari
2. International folk festival
“Странджа моя, люлчина”
З. Фестивал на мановия мед
4. Фестивал “Огон и море”

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *