Blog4 Left Sidebar


Култура

бщина Царево е богата на паметници на културата. някои от които са с регионално и националнозначение -античните “Ахтополска стена” и Гръцкото училище в гр. Ахтопол, иърквите”Успение Богородично”-гр. Царево, “Св. св. Кирил и Методии” в с. Кости, “Св. Пантелеймон” в с. Бродилово, останки от мегалитната култура на траките и ор. Единствено в полите на Странджа, в с. Българи, са запазени корените на уникални езически обичаи, слели се във времето с православните mpaduuuu-нестинарските игри върху огън вчест на св.св. Константин и Елена. Нестинарски. те игри в Българи са вписани в Представителния списък за нематериално......

Continue Reading


Page 1 of 3123